இன்று ஒரு திருப்புகழ் – பகுதி 1 (பாடல்கள் 1-5)

திருப்புகழ்
Share

தினம் ஒரு திருப்புகழ் என்ற இந்தப் பகுதியில் தினம் ஒரு பாடல் என்று அல்லாமல், தினம் ஒரு பகுதி என்று படிக்கலாம்.

அந்தவகையில் இன்று திருப்புகழ் பாயிரம் (நூல் குறித்து நூலாசிரியரே தரும் அறிமுகம் என்று கொள்க) பார்க்கலாம்.

பாயிரம் (1-5)

எல்லாரும் ஞானத் தெளிஞரே? கேளீர்சொல்
கல்லெல்லாம் மாணிக்கக் கல்லாமோ? – பொல்லாக்
கருப்புகழைக் கேட்குமோ கானமயில் வீரன்
திருப்புகழைக் கேட்குஞ் செவி? 1

மாணிக்கம் பூண்பார்க்கு மற்றொருகல் வேண்டுமோ?
ஆணிப்பொன் கையுறுவார்க் கையுறவேன்? – பேணிப்பின்
செவ்வேல் விநோதன் திருப்புகழ்சிந் தித்திருப்பார்க்
கெவ்வேலை வேண்டும் இனி? 2

சீராந் திருப்புகழைச் செவ்வேள்மேல் அன்பாக
ஆராய்ந் துரைத்தான் அருணகிரி; – நேராக
அந்தப் புகழை அநுதினமும் ஓதாமல்
எந்தப் புகழோது வீர்? 3

அருணகிரி நாதன் அகிலதலத் துன்னைக்
கருணையினாற் பாடுங் கவிபோற் – பிரியமுற
வேறுமோர் புன்கவிகள், வேலோனே! நின் செவியில்
ஏறுமோ? என்னே இனி? 4

ஆனைமுக வற்கிளைய ஐயா! அருணகிரி
தேனனைய சொல்லான் திருப்புகழை – யானினைந்து
போற்றிடவும் நின்னைப் புகழ்ந்திடவும் பொற்கமலஞ்
சாத்திடவும் ஓதிடவும் தா. 5


Share

Related posts

ஊழல் வழக்கில் மலேசிய முன்னாள் பிரதமருக்குச் சிறை தண்டனை

Admin

விண்ணில் பாய்ந்தது அமீரகத்தின் முதல் விண்கலம்

Admin

அமெரிக்க ஜனாதிபதி தேர்தல் ரஷியா,சீனாதலையீடு:ஜோ பிடன் எச்சரிக்கை

Admin

Leave a Comment